Sportsgulv

Tremiljø Prosjekt AS leverer sportsgulv til våre kunder. Det stilles en del krav til sportsgulv vedrørende støtdemping, deformasjon, friksjon, ballsprett og rullende last. Vi har spesialister som frakter, monterer og kvalitetssikrer våre sportsgulv. Kontakt Tremiljø Prosjekt AS på: 22 07 10 80 for mer informasjon om sportsgulv.