Legging parkett

Legging av parkett er enkelt. Likevel er det viktig å lese bruksanvisningen og leggeanvisningen nøye. Hvis du ikke følger leggeanvisningen ved legging av parkett kan du tape retten til å reklamere. Kontakt Tremiljø Konsept AS på tlf: 22 07 10 80 for mer informasjon om legging av parkett.

Viktig ved legging av parkett

Ved legging av parkett er det noen forholdsregler som må følges nøye. Det er viktig at parkettpakkene lagres horisontalt og på et plant underlag. Ved legging av parkett er det viktig at parketten ikke lagres stående under noen som helst omstendighet.


Legging av parkett og maling

Ved legging av parkett er det viktig at det ikke males, eller tapetseres samtidig. Grunnen til dette er at luftfuktigheten kan økes på ekstremt kort tid. Se over og kontroller alle bordene før de legges. Om det forekommer bord med synlige defekter og disse legges i gulvet, vil en reklamasjon bli avvist. Se vår leggeanvisning for mer informasjon om legging av parkett, eller kontakt oss på tlf: 22 07 10 80.